Ustaların Fotoğrafları Sergilenirken

1995 / 1985-1995 yıllarında açılan on bir Ustalardan Fotoğraf Sergisi’nin Toplu Kataloğu.
İFSAK yayını: 20

Ustaların Fotoğrafları Sergilenirken - Seyit Ali AKSunuş

    İFSAK’a üyelik kararım 22 Nisan 1977 tarihinden alınmıştır. Bu, on yedi yılı aşkın bir beraberlik demektir. İFSAK'ı, fotoğraf dili çevresinde oluşan bir gönül birliği olarak algılıyorum. Aradan geçen zaman içinde el ele vererek değiştik. Yönetime girdim. İFSAK çatısı altında zaman uman heyecanlandık, üzüldük, kırıldık, sevindik, coşkular yaşadık. Kavgalarımız oldu. Ne var ki, hiçbir zaman ne İFSAK bizi dışladı, ne de biz İFSAK'ı bıraktık. Çünkü, ilişkilere saygı ve hoşgörü egemendi, içimizden "düşle düşünce uyumunun" bilincine varan amatörler çıktı. Unutmayacağımız işler ortaya koyarak kişiliklerini belleklere kazıdılar. Kimi, başarılarından aldıkları cesaretle, yaşamlarının ortasında makas değiştirerek geçimlerini fotoğraf yolunda kazanmaya başladılar. Gazete, dergi ya da tanıtım fotoğrafçısı olmayı yeğlediler. Onlarla kıvanç duyduk. Ben, bu arada en geçerli yaşamsal ölçütlerden birinin, insanın kendini aşması ve en başarılı yarışmanın kendimizle yapılan yarış olduğunu öğrendim.


    Ülkemizde, sanatın sezgi, duygu, bilgi ve düş gücüne dayalı incelikli dünyasında gerçek anlamda yaşamanın ağır bir bedeli vardır. Herkes bu bedeli ödeyemez. Öder gibi görünebilirler. Tüccarca bir yaklaşımla, sanat pratiğinden yararlanarak, duygu ve düşünce sömürüsü olan ‘’kitsch" ürünler ortaya çıkarmanın insanı yüceltme gibi bir yararı yoktur. Sanatçılık, tarihten güncelliğe güncellikten geleceğe uzanan çileli bir kendini arayış savaşımıdır. Bazı insanlar için sanat, gerçek kişiliklerini gizleyen, maskedir.


    Sanatın insanı kaçışa doğru çeken gücüyle, hesaplaşmaya, yaşamı yeniden kurmaya iten gücü iç içedir. Belki, "sanatın büyüsü.'' dedikleri, böyle bir karışımdan oluşmaktadır. İnsan, çeşitli dönemlerinde kendini gerçekleştireceği bir ortamın susuzluğunu duyabilmektedir. İFSAK, benim için sanatın büyüsünü kavrayabileceğim, fotoğraf düşlerimi, tasarılarımı gerçekleştirebileceğim, ilginç bir ortam olmuştur.

 

    On bir yıldır düzenlediğim Ustalardan başlığı altındaki sergilere katılan fotoğrafçılara ve söz konusu işleri sergileme  olanağı sağlayan İFSAK’lı arkadaşlarıma teşekkür ederim.

 

SEYİT ALİ AK
1995