Türkiye Fotoğraf Yayınları Katoloğu

1982/ Türkçe Fotoğraf Yayınları Kataloğu, 1871-1982, Kendi yayını.

Türkiye Fotoğraf Yayınları Katoloğu - Seyit Ali AKKitap Tutkusu

Yazıma eskilerin "mecânin-i 'kütüp" (kitap mecmnunu) deyimiyle daha doğrusu onun hafifletilmiş günlük söylemiyle başlamak istedim. Söz konusu "kitap tutkunu" deyimini genelleştirerek "kitap tutkusu"na dönüştürdüm. Sevmekle başlamak sonra o buruk ilgiyi akıldışı bir tutkuya dönüştürme, çoğalma duygusunun doruklarında esrik yaşamı seçme, belki sıradanlığın kırılma noktasıdır.


          İlk defa 1980 yılında "Eski harflerle basılmış Türkçe   Fotoğraf Yayınları Kataloğu"nu yayınlanmayı tasarlarken amacımız, fotoğrafçılığı benimsemiş ya da konuyla uzaktan yakından ilgisi olan insanları yönlendirecek bir başvuru kitabı hazırlamaktı. Kitabın yaratıcılığı besleyen damarlardan biri olması onu en kestirme yoldan yaşamımıza sokma düşüncesinin
doğmasına neden oldu. Kitap katalogları bunun için vardır.


       1980 baskısı fotoğraf yayınları katalogu o gününü koşullarında amatörce hazırlanmış "naif" bir çalışma. Aradan 23 yıl geçti. Zaman içinde yanlışlar elden geldiği kadar giderildi. Katalogun mimarisi düzeltildi. Yeni çıkan yayınlar izlenerek künyeleri eklendi. Konumuzla ilgili hiçbir yayının gözden kaçmasını istenmiyordu. Başından sonuna değin bizi bu konuda yönlendiren kitap tutkumuzdu…

 

       Uygarlık tarihinde kitaba bakış zaman ve zemine bağlı olarak değişmesine karşın kitap tutkunlarına göre büyüsünü ve işlevini yitirmeden yoluna davam etmektir. Tarık Dursun K. Bir yazısında kitap için ‘’kitap insanın yaşamdaki doğası kendisi ile olan savaşının en gerçekçi tanığıdır’’ diyor. Eski Ahit’ten Platon’un Devlet’i, Plutarkhas’un Hayat’ları,  Homeros’un İlyada ve Odysseia’sı Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi, Kafka’nın Dava’sı Sartre’ın Varlık ve Hiçlik’i gibi büyük kitaplar arasında yaşam kültürünü yaratan bir kan bağı olduğu inanıyorum. Sözcüklerle yaşamı kuran her kitap bir dünya.

 

        Yüzeysel yaşam anlayışının egemen olduğu toplumdan "arayan, soran, irdeleyen, eleştiren, geleceğin oluşmasına katkıda bulunan" bireylerden oluşan uygar topluma geçişin ilk hareket noktası kitaptır, kitap tutkusudur. İnsan merkezli bir dünyada yaşadığımızın bence en geçerli göstergesi toplumda "evrensel okuryazarlığın" eriştiği noktadır. Bilim, teknoloji, sanayi, sanat açığının temelinde kendi kendini çoğaltan, iç özgürlüğünü kuran, üretgen okuyucu olmamız yatmaktadır

 

         Okuyucunun kaynak arayışına toplu olarak yanıt veren kitap kataloglar kitaba ve okuyucuya duyulan saygının ürünüdür. Bu konuda kütüphane kataloglarından, yayınevi, kişisel evrak, bir yazara ilişkin özel kataloglara ve tematik kataloglara değin uzanan geniş bir yayın yelpazesi söz konusudur


        Katalog yoğunluğu ve kolay erişebilirliği kitaba giden yolu kısaltacak, toplu değerlendirme olanağı sağlayacaktır.

 

SEYİT ALİ AK
1993